Syarat-syarat wudhu

Syarat-syarat wudhu :

Berikut adalah syarat-syarat berwudhu:
  • Beragama Islam
  • Mumayiz
  • Tidak sedang berhadast besar
  •  Menggunakan air yang suci dan mensucikan
  •  Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit


Rukun-rukun Wudhu :

  •   Niat (sengaja ) menghilangkan hadast atau sengaja berwudhu.
  •   Membasuh Muka
  •   Membasuh kedua tangan sampai siku.
  •   Menyapu sebagian kepala dengan air.
  •   Membasuk kedua kaki sampai mata kaki
  •   Menertibkan rukun-rukun tersebut secara berurutan

Sunnah-sunnah wudhu :

Berikut adalah sunnah-sunnah wudhu:

  •   Membaca basmalah pada permulaan wudhu
  •   Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan
  •   Berkumur-kumur
  •   Membasuh lubang hidung sebelum berniat.
  •   Menyapu seluruh kepala dengan air.
  •   Mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri.
  •   Membasuh kedua daun telinga luar dan dalam.
  •   Tiap kali membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali 3x
  •   Menyela-nyela jari tangan dan kali.
  •   Tertib ( berurutan)
  •   Tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa seperti sakit
  •   Tidak mengeringkan air wudhu secara sengaja kecuali ada keperluan atau sangat dingin
  •   Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih
  •   Menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan
  •   Tidak berbicara pada saat wudhu
  •   Bersiwak atau menggosok gigi selain orang yang sedang berpuasa
  •   Membaca dua kalimat syahadat dan menghadap kiblat
  •   Membaca doa setelah selesai berwudhu

Niat pada hakekatnya adalah menyengajakan sesuatu yang di iringi dengan perbuatan. dan niat itu cukup di ucapkan didalam hati ketika hendak melakukan perbuatan.

0 Response to "Syarat-syarat wudhu"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel