Syarat-syarat wudhu

Syarat-syarat wudhu :

Berikut adalah syarat-syarat berwudhu:
 • Beragama Islam
 • Mumayiz
 • Tidak sedang berhadast besar
 •  Menggunakan air yang suci dan mensucikan
 •  Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit


Rukun-rukun Wudhu :

 •   Niat (sengaja ) menghilangkan hadast atau sengaja berwudhu.
 •   Membasuh Muka
 •   Membasuh kedua tangan sampai siku.
 •   Menyapu sebagian kepala dengan air.
 •   Membasuk kedua kaki sampai mata kaki
 •   Menertibkan rukun-rukun tersebut secara berurutan

Sunnah-sunnah wudhu :

Berikut adalah sunnah-sunnah wudhu:

 •   Membaca basmalah pada permulaan wudhu
 •   Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan
 •   Berkumur-kumur
 •   Membasuh lubang hidung sebelum berniat.
 •   Menyapu seluruh kepala dengan air.
 •   Mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri.
 •   Membasuh kedua daun telinga luar dan dalam.
 •   Tiap kali membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali 3x
 •   Menyela-nyela jari tangan dan kali.
 •   Tertib ( berurutan)
 •   Tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa seperti sakit
 •   Tidak mengeringkan air wudhu secara sengaja kecuali ada keperluan atau sangat dingin
 •   Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih
 •   Menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan
 •   Tidak berbicara pada saat wudhu
 •   Bersiwak atau menggosok gigi selain orang yang sedang berpuasa
 •   Membaca dua kalimat syahadat dan menghadap kiblat
 •   Membaca doa setelah selesai berwudhu

Niat pada hakekatnya adalah menyengajakan sesuatu yang di iringi dengan perbuatan. dan niat itu cukup di ucapkan didalam hati ketika hendak melakukan perbuatan.

0 Response to "Syarat-syarat wudhu"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel